Page 6 - Gece Sosyetesi
P. 6

50                                12      Marcus Tullius Heuer44

                                Nilay DORSA                          Solar Beach Theraphy
                    MAGAZIN


                 İMTİYAZ SAHİBİ
               GECESOSYETESİ.COM
                   ADINA
                  A.Çalışkan
                  Editörler
                 Hakan Ulusoy
                 Taner Serttaş
                Simge Yurdakul
                 Garfik Tasarım
                 Hakan Alhan
                 Organizasyon                                                                     Asyalı Kadınlar ve MODA58
                 Özge Ulusoy                                                              22
                 Görsel Direktör                                        Jessel Lauriano
                 Burak Yücetürk

                Katkıda Bulunanlar
                  Fatih Sevilir

              Reklam ve bilgi için

               info@gecesosyetesi.com
               www.gecesosyetesi.com

                EYLÜL SAYISI
               YIL 2017 SAYI: 01
           Contents


                                                                                    28                           78

                                                                Çeşitli Festivaller                   XLarge CLUB


                    /gecesosyetesi


    6              Gece Hayatı,Moda,Magazin,Dj,Etkinlik Haberleri                                     Gece Hayatı,Moda,Magazin,Dj,Etkinlik Haberleri              7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11