Page 14 - Gece Sosyetesi - Sayı 2
P. 14

biza ya da Eivissa; Ak-     olsa da; İbiza son 30 yıldır    Katalanca’da ise; Eivissa
      deniz’deki Balear Ada-      gerek turizmin, gerekse de ismi kullanılmaktadır.
      ları’nda bulunan ve       eğlence dünyasının Avru-      İbiza adası; daha çok yaz
      İspanya yönetiminde       pa’daki önemli bir merkezi partileri ve Dünyaca ünlü
   İolan bir adadır. Adada        olmuştur.              gece kulüpleri ile tanınır.
    başı çeken üç şehir vardır.                       Bunlar arasında, Space,
                      İbiza ismi; Arapça “Ya-       Pacha, Privilege, Amnesia,
    Bunlar, İbiza Town, Santa      bisah” kelimesinden gel-      Eden ve Es Paradis gelir.
    Eularia del Rui ve Sant An-     miştir. Sebebi de; Orta       Adanın büyük bir bölümü
    toni de Portmany’dir. Her      Çağ’da önemli bir süre       1999 yılında UNESCO tara-
    ne kadar Balear adala-       Müslümanlar’ın kontrolün-      fından Dünya Mirası olarak
    rı’nın en büyüğü Mallorca      de kalmış olmasıdır.        ilan edilmiştir.


    14             Gece Hayatı,Moda,Magazin,Dj,Etkinlik Haberleri
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19